ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγή στον παγκόσμιο χάρτη του λευκού μαρμάρου: Στην Παυλίδης Α.Ε. η Mermeren, με την εξαγορά της Stone Works Coopertief

CARRARA, ITALY - AUGUST 23: Workers use excavators and diamond-cutting cables to cut 20t white marble blocks in the Michelangelo Marble Quarries in the Apuan Alps on August 23, 2017 in Carrara, Italy. Carrara marble has been used since the time of Ancient Rome in the construction of some of Antiquity's most magnificent monuments, including the Pantheon and Trajan's Column. It was also used in the construction of Marble Arch in London. Michelangelo used Carrara marble for his Pieta statue. Centuries of quarrying have created a distinctive landscape making the mountains appear to be covered in snow, even during the summer. (Photo by Michele Tantussi/Getty Images)
CARRARA, ITALY - AUGUST 23: Workers use excavators and diamond-cutting cables to cut 20t white marble blocks in the Michelangelo Marble Quarries in the Apuan Alps on August 23, 2017 in Carrara, Italy. Carrara marble has been used since the time of Ancient Rome in the construction of some of Antiquity's most magnificent monuments, including the Pantheon and Trajan's Column. It was also used in the construction of Marble Arch in London. Michelangelo used Carrara marble for his Pieta statue. Centuries of quarrying have created a distinctive landscape making the mountains appear to be covered in snow, even during the summer. (Photo by Michele Tantussi/Getty Images)
Michele Tantussi via Getty Images

Μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας στον χώρο του λευκού μαρμάρου καθίσταται η Παυλίδης Α.Ε., καθώς, όπως ανακοινώθηκε, στις 5 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ολλανδικής Stone Works Coopertief, η οποία κατέχει το 88,4% της Mermeren στο Πρίλεπ της ΠΓΔΜ, με καταβολή 72,3 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μια συμφωνία στρατηγικής σημασίας, η οποία αντικατοπτρίζει το όραμα της διοίκησης και εδραιώνει την Παυλίδης Α.Ε. ως leader του Λευκού Δολομιτικού Μαρμάρου.

Η εξαγορά αυτή αλλάζει σε διεθνές επίπεδο τα δεδομένα στον χάρτη του λευκού μαρμάρου και ισχυροποιεί την θέση των δύο εταιρειών. «Η διαχείριση των δύο λευκών διαμαντιών – μαρμάρων ARISTON (από την ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.) & SIVEC (από την MERMEREN) είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει συνέργειες και αξίες με θετικές συνέπειες στα ήδη καλά αποτελέσματα των εταιρειών» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Όσον αφορά στην Παυλίδης Α.Ε., τονίζεται πως προτεραιότητα έχει η συνέχιση υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδιασμού, βασισμένη τους πυλώνες συνεχών επενδύσεων, διεύρυνση των διαθέσιμων κοιτασμάτων, καθώς και στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων. Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και σε ετήσιες επενδύσεις της τάξεως των 3 εκατ. ευρώ σε μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς με στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας και την ποιοτική αναβάθμιση των τελικών προϊόντων.

Σε ότι αφορά τον δεύτερο πυλώνα η εταιρεία έχει αναπτύξει in house τμήμα αξιολόγησης κοιτασμάτων και παράλληλα εξετάζει κάθε δυνατή ευκαιρία που της παρουσιάζεται για εξαγορές – συνεργασίες ομοειδών επιχειρήσεων με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στον τομέα της ενέργειας, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η εταιρεία έχει ξεκινήσει τριετές επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης Αιολικών Πάρκων 50MW στη Β. Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ.

Όπως καταλήγει η ανακοίνωση, η στρατηγική της ανάπτυξης μέσω της εξωστρέφειας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας με έμφαση στον πρωτογενή τομέα, εκτιμάται ότι θα επιφέρουν κατά την τρέχουσα χρήση κύκλο εργασιών της τάξης των 80 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 28 % σε σχέση με το 2016.