ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
25/09/2017 13:53 EEST | Updated 25/09/2017 13:53 EEST

ΗΛΙΟΣ: Στα 894,13 ευρώ το μέσο εισόδημα από συντάξεις τον Αύγουστο

NurPhoto via Getty Images
An elderly couple walks in Central Athens in front of closed shops on May 8, 2017. Greece reached an agreement with its lenders during last week. The weight of this agreement is left on Greek people to carry and especially the pensioners. (Photo by Kostis Ntantamis/NurPhoto via Getty Images)

Τις εκθέσεις του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» για την αποτύπωση της δημοσιονομικής δαπάνης των χορηγούμενων συντάξεων για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο του 2017 δημοσίευσε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με βάση την τελευταία έκθεση, τον Αύγουστο του 2017 πληρώθηκαν συνολικά 4.513.764 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.864.272 ήταν κύριες, οι 1.241.678 επικουρικές και 407.814 μερίσματα.

Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλαν τα ταμεία ανήλθε στα 2.324.844.234,34 ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ, ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ.

Το πλήθος των συνταξιούχων ήταν 2.600.107 και το μέσο εισόδημα από συντάξεις ανήλθε στα 894,13 ευρώ.

Υπενθυμίζεται, ότι η δημοσίευση πραγματοποιείται, μετά την αναγκαία αναμόρφωση της μεθοδολογίας των εκθέσεων για την ορθότερη αποτύπωση της δημοσιονομικής δαπάνης των συντάξεων, βάσει των διεθνών προτύπων.

Οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Συστήματος Συντάξεων ΕΣΕΠΣ-ΗΛΙΟΣ

(Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Sponsored Post