ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
02/10/2017 07:59 EEST | Updated 02/10/2017 07:59 EEST

ΙΟΒΕ: Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα το Σεπτέμβριο

Bill_Anastasiou via Getty Images
Athens, Greece - May 30, 2015: Every day life in Sintagma Athens with tourists and local people.

Βελτίωση εμφάνισε τον Σεπτέμβριο το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, καθώς ο σχετικός δείκτης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) ενισχύθηκε στις 100,6 μονάδες (από 98,2 τον Ιούλιο και 99 τον Αύγουστο), φθάνοντας στο υψηλότερο μάλιστα επίπεδο από τον ∆εκέµβριο του 2014.

H καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώνεται, επίσης, κυρίως λόγω λιγότερο δυσμενών προβλέψεων για την ανεργία.

Η ανάκαμψη του δείκτη καθόλη τη διάρκεια του 2017 είναι συμβατή µε τον θετικό ρυθμό µεγέθυνσης της οικονοµίας και η ενίσχυσή του κατά τους τελευταίους µήνες είναι συνεπής µε την προσδοκία ότι ο ρυθµός αυτός θα έχει επιταχυνθεί, τουλάχιστον κατά το τρίτο τρίµηνο του έτους.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, αν και ο δείκτης εξακολουθεί να κινείται σε σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα από αυτά της υπόλοιπης Ευρώπης, η βελτίωσή του είναι αξιοσηµείωτη. Αντανακλά κατά κύριο λόγο τη σηµασία που είχε η άµβλυνση της αβεβαιότητας σχετικά µε την οµαλή πορεία του προγράµµατος, όπως σε κάποιο βαθµό και την καλή πορεία του τουρισµού.

Αυτοί είναι και ο ισχυρότεροι παράγοντες στην τρέχουσα περίοδο και, παρά τις δυσµενείς φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φαίνεται να διαµορφώνονται προσδοκίες ανάκαµψης της οικονοµίας, έστω και µε µικρότερο ρυθµό από ότι είχε αρχικά προβλεφθεί.

Αναλυτικότερα:

στη Βιοµηχανία οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες ανακάµπτουν, όπως συµβαίνει και µε τις εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση, ενώ και τα αποθέµατα αποκλιµακώνονται.

στις Κατασκευές οι προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων, αλλά και οι προβλέψεις για την απασχόληση βελτιώνονται, αν και από χαµηλό επίπεδο

στο Λιανικό Εµπόριο οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώνονται ελαφρά, αντίθετα µε τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους, ενώ στις εκτιµήσεις για το ύψος των αποθεµάτων καταγράφεται αποκλιµάκωση του σχετικού δείκτη

στις Υπηρεσίες οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων µεταβάλλονται θετικά τον Σεπτέµβριο σε σχέση µε τον Ιούλιο, όπως και οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, όµως οι θετικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή της εξασθενούν.

στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, καταγράφεται σηµαντική βελτίωση του δυσµενούς ισοζυγίου για τις προβλέψεις της ανεργίας, µε τις προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού και της χώρας όµως να επιδεινώνονται και την πρόθεση αποταµίευσης να παραµένει στα ίδια επίπεδα.