Βασική προτεραιότητα της WIND Ελλάς αποτελεί η Eκπαίδευση για τους εργαζομένους

Closeup of group of application developers discussing about certain code for an application. There are two men and a woman and she's pointing at computer screen. Blurry people in background, also released. Orange light flaring from the background.
Closeup of group of application developers discussing about certain code for an application. There are two men and a woman and she's pointing at computer screen. Blurry people in background, also released. Orange light flaring from the background.

«Η συνεχής εκπαίδευση των ανθρώπων της εταιρείας είναι κύριο μέλημα μας, ώστε όλοι να εξελίσσονται, αναπτύσσονται, ακόμη και να ανανεώνονται, αφήνοντας το δημιουργικό αποτύπωμά τους στα αποτελέσματα της ομάδας μέσα από ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης στο εργασιακό τους αντικείμενο», εξηγεί η κα Ιωάννα Τσίτουρα, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού της WIND Ελλάς.

Σύμφωνα με τον τελευταίο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας, μόνο κατά το 2016, η εταιρεία παρείχε συνολικά 23.378 ώρες εκπαίδευσης σε τεχνικές γνώσεις και διοικητικές δεξιότητες στους εργαζομένους της.

Οι εργαζόμενοι στην WIND καλούνται κάθε χρόνο να παρακολουθήσουν μια σειρά ειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που βασίζονται σε σύγχρονες βιωματικές μεθόδους ανάπτυξης, μεθόδους για αυτοβελτίωση, αύξηση της δημιουργικότητας και άλλων δεξιοτήτων ή χαρακτηριστικών ανάλογα με τη θέση εργασίας και το επαγγελματικό προφίλ.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης το πρόγραμμα υποτροφιών, χρηματοδότησης σπουδών επιπέδου bachelor και master για την απόκτηση έγκυρου πτυχίου. Από το 2002 μέχρι σήμερα, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού έχει προσφέρει περισσότερες από 45 υποτροφίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς ακαδημαϊκούς φορείς, για Μεταπτυχιακούς και Προπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών.

«Η ανάπτυξη μας βασίζεται στο σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών εκπαίδευσης και εξέλιξης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Το Προσωπικό Πλάνο Ανάπτυξης εξασφαλίζει ότι όλοι έχουμε ευκαιρίες ανάπτυξης ανάλογα με τις δυνατότητές μας, τις προσωπικές μας προτεραιότητες και τις ανάγκες της εταιρείας, με βάση το κοινό μοντέλο επαγγελματικών ιδιοτήτων της WIND» τονίζει η επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, κα. Τσίτουρα.