ΔΙΕΘΝΕΣ

Ιfo: Ρίσκα αλλά και ευκαιρίες από μια κυβέρνηση μειοψηφίας στη Γερμανία

German economy symbolized.
German economy symbolized.
orhansahin via Getty Images

Ρίσκα αλλά και ευκαιρίες «βλέπει» σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση μειοψηφίας ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ifo, Clemens Fuest.

«Από τη στιγμή που πιθανές νέες εκλογές δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές στις υπάρχουσες πλειοψηφίες, μια κυβέρνηση μειοψηφίας δείχνει πιθανό σενάριο», είπε χαρακτηριστικά.

«Αναφορικά με την οικονομική πολιτική, μια κυβέρνηση μειοψηφίας θα δημιουργούσε ρίσκα αλλά και ευκαιρίες. Οι μεγαλύτεροι οικονομικοί κίνδυνοι θα ήταν η έντονη αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομικής πολιτικής και της κυβερνητικής σταθερότητας.

Οι ευκαιρίες επικεντρώνονται στο ότι η Βουλή θα διαδραμάτιζε σημαντικότερο ρόλο στη λήψη αποφάσεων αφού ορισμένες πολιτικές αποφάσεις θα συζητούνται πιο ανοιχτά και διεξοδικά. Οι κυβερνήσεις μειοψηφίας έχουν καλό ιστορικό στις σκανδιναβικές χώρες και στον Καναδά», πρόσθεσε ο Fuest.

Popular in the Community