Οι Πρέσπες πέραν της Δεξιάς και της Marko Djurica / Reuters