Η θρησκειοποίηση της οικονομικής επιστήμης

Οι πράξεις που κάνετε και αποκαλείτε Μακροοικονομική Επιστήμη είναι: Μισό λεωφορείο + 6 γάτες / Ανθρώπινη Συμπεριφορά = 2 πισίνες Ολυμπιακών Διαστάσεων και μας έμειναν και 2 εκατομμύρια άνεργοι. Το γεγονός ότι παρεμβαίνετε στην Οικονομική Διαδικασία για να μας περιγράψετε τη σημερινή Κτηνοτροφική Οικονομία με ένα κείμενο το οποίο με ελάχιστες αλλαγές λέξεων θα μπορούσε να είχε γράψει ο Πάπας κατά του Συμφώνου Συμβίωσης είναι απόρροια του τρόπου που θέλετε να ασκήσετε τον Τσαρλατανισμό σας επάνω μου.
SAKIS MITROLIDIS via Getty Images

Κυρία Κυβέλου,

Διάβασα το άρθρο σας με τίτλο «Από τα καγιέν στα γεμιστά». Είμαι Ιδιοκτήτης Κτηνοτροφικής Μονάδας και ως εκ τούτου υπάγομαι στις κατηγορίες «Απαίδευτος», «Χυδαίος» και «Ηλίθιος». Εσείς διαμαρτύρεστε διότι αυτά σας εμποδίζουν να μεταφέρετε το μήνυμά σας, το οποίο θα υπέθετε κανείς ότι θα περιλαμβάνεται στο Άρθρο σας.

Αυτόματα επίσης τοποθετείτε τον εαυτό σας ως «Παιδευθείσα», «Ηθική» και «μη Ηλίθια». Δηλώνετε Επιστήμων της Κλασικής Οικονομικής Επιστήμης και η αίσθηση ανωτερότητάς σας είναι πρόδηλη στον τρόπο έκφρασής σας και χαρακτηριστικό του Ναρκισσισμού των Κεϋνσιανιστών.

Η Θρησκειοποίηση της Οικονομικής Επιστήμης την οποία εσείς ορίζετε ως Μίκρο και Μακροοικονομικά δημιουργείται απο την Πολιτικοποίηση των Οικονομικών και είναι το πρόβλημα και όχι η λύση. Γράφετε ένα πολιτικό άρθρο με πολιτικό συμπέρασμα βασισμένο σε υποθέσεις τις οποίες αποδέχεστε ως απόλυτα αληθείς χωρίς καμία απολύτως απόδειξη για αυτό.

Η Πολιτικοποίηση των Οικονομικών καταστρέφει και τα δύο, την Πολιτική και την Οικονομία. Δουλειά των Οικονομικών πρώτα από όλα είναι η ορθή εκτίμηση και απεικόνιση των φυσικών τιμών και της τιμής της ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτές.

Η μετάβαση που κάνετε απο την Τιμή και το Προϊόν στην Ηθική και τη Μεθοδολογία είναι η ουσία αυτού που εσείς αποκαλείτε Επιστήμη και εγώ Τσαρλατανισμό.

Οι πράξεις που κάνετε και αποκαλείτε Μακροοικονομική Επιστήμη είναι:

Μισό λεωφορείο + 6 γάτες / Ανθρώπινη Συμπεριφορά = 2 πισίνες Ολυμπιακών Διαστάσεων και μας έμειναν και 2 εκατομμύρια άνεργοι.

Το γεγονός ότι παρεμβαίνετε στην Οικονομική Διαδικασία για να μας περιγράψετε τη σημερινή Κτηνοτροφική Οικονομία με ένα κείμενο το οποίο με ελάχιστες αλλαγές λέξεων θα μπορούσε να είχε γράψει ο Πάπας κατά του Συμφώνου Συμβίωσης είναι απόρροια του τρόπου που θέλετε να ασκήσετε τον Τσαρλατανισμό σας επάνω μου.

Επικαλείστε τη Σοφία ανθρώπων που δεν γνωρίζαν ότι μπορεί να υπάρξει το I-phone για να βγάλετε Οικονομικό Συμπέρασμα για την Ηθική αγοράς ενός κιλού φέτας. Συγχαρητήρια.

Φυσικά επικαλείστε τα συμπεράσματα σας για να αποδείξετε την ορθότητά τους και τα συμπεράσματά σας είναι Φιλοσοφικά και μη κοστολογημένα. Εφαρμόζετε δηλαδή τις κυκλικές θεωρητικές εξισώσεις και στην αρθρογραφία σας εκτός της Τέχνης σας. Για μένα και τα δύο είναι ανοησίες.

Εάν δεν σκοπεύετε να μας ενημερώσετε για το πόσο κοστίζει ένας κουβάς ντροπής μη ζητάτε να αποδεχθούμε ότι κατέχετε τον Μαθηματικό Τύπο της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς.

Εγώ λέω: «Φταίει ο Ηλίθιος Καπιταλισμέ».

Ένας κτηνοτρόφος