ΤΟ BLOG
21/12/2014 10:14 EET | Updated 20/02/2015 07:12 EET

Μνημονεύετε Ξενοφώντα Ζολώτα και Άγγελο Αγγελόπουλο

Διαφορετικές οι φυσιογνωμίες, αλλά παράλληλη η πορεία τους. Σταθερή η γραμμή πλεύσης και των δύο ανδρών που έζησαν με αρχές και εργάστηκαν με σοβαρότητα, μεθοδικότητα, επιμονή στην έρευνα, δημιουργικότητα, επιστημονική επάρκεια, εντιμότητα.

Archive

Πρόσφατα έγιναν πολλές εκδηλώσεις, ομιλίες και αναφορές στο έργο και τη ζωή του επιφανούς αειμνήστου οικονομολόγου Ξενοφώντος Ζολώτα. Θα ήθελα να προσθέσω το όνομα ενός άλλου μεγάλου οικονομολόγου του Άγγελου Αγγελόπουλου. Νομίζω ότι στην απογοητευτική συγκυρία που ζούμε τέτοια ονόματα είναι φάροι και στηρίγματα για όλους εμάς.

Διαφορετικές οι φυσιογνωμίες, αλλά παράλληλη η πορεία τους. Σταθερή η γραμμή πλεύσης και των δύο ανδρών που έζησαν με αρχές και εργάστηκαν με σοβαρότητα, μεθοδικότητα, επιμονή στην έρευνα, δημιουργικότητα, επιστημονική επάρκεια, εντιμότητα.

Ανατρέχοντας στα σχετικά αφιερώματα βρήκα ένα με εκτενείς αναφορές και στου δυο εξέχοντες έλληνες επιστήμονες. Πρόκειται για το αφιέρωμα του «Δελτίου Διοικήσεως Επιχειρήσεων», τεύχος 384, Σεπτ-Οκτ. 2010.

Ξενοφών Ζολώτας, σχετικά με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα: «....Και αυτό δεν είναι άλλο από την κοινωνική ευημερία, για την οποία όμως απαιτείται όχι μόνο η μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα, αλλά και μια δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος».

Άγγελος Αγγελόπουλος, περί δημοσίου χρέους: «Η πρότασή μου συνίσταται:

Πρώτον, στην παροχή αναστολής στην απόσβεση του χρέους.....

Δεύτερον, η απόσβεση του χρέους θ'αρχίσει από το έκτο έτος και θα παραταθεί γαι 15 χρόνια ακόμη. Για την Ελλάδα μια τέτοια ρύθμιση αποτελεί τον μόνο τρόπο για βγει από το αδιέξοδο και να προχωρήσει σε μια σταθερή ανάκαμψη...»

Το 1990 με πρωτοβουλία του τότε Πρωθυπουργού Ξενοφώντος Ζολώτα, ζητήθηκε η σύνταξη έκθεσης για την «σταθεροποίηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας». Η έκθεση αυτή της «επιτροπής σοφών» υπό τον Άγγελο Αγγελόπουλο υποβλήθηκε στην κυβέρνηση τον Απρίλιο του 1990, με πλήθος προτάσεων, υποδείξεων και συστάσεων για πολλά θέματα και ειδικά το θέμα του δημοσίου χρέους.

Μνημονεύετε Ξενοφώντα Ζολώτα και Αγγελο Αγγελόπουλο...Θα ξεπεράσουμε κι αυτή την κρίση, θα ξεφύγουμε από το τέλμα που ζούμε σήμερα.