Αρθρογράφος

Αχιλλέας Ζαπράνης

Τ.Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ο Αχιλλέας Ζαπράνης είναι τ.Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού), του University College London (MSc in Computer Science) και του London Business School (PhD in Decision Sciences). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα Χρηματοοικονομικής Μηχανικής (Financial Engineering) με την χρήση Χρηματοικονομικών Παραγώγων (Finacial Derivatives) και Νευρωνικών Δικτύων (Neural Networks). Έχει συγγράψει πλήθος επιστημονικών εργασιών μεταξύ των οποίων και τεσσάρων βιβλίων που εκδόθηκαν στο εξωτερικό, ενώ το ερευνητικό του έργο αναγνωρίζεται διεθνώς καθώς συγκεντρώνει περισσότερες από χίλιες ετεροαναφορές. Διετέλεσε Πρόεδρος Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Πρόεδρος του ΕΛΚΕ και Αντιπρύτανης του ΠΑΜΑΚ. Επίσης παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τράπεζες και επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού, και επίσης διετέλεσε Γενικός Διευθυντής και μέλος Δ.Σ. ΑΧΕΠΕΥ και μέλος Δ.Σ. της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας.