profile image

Αναστασία Χρ. Μήλιου

Δικηγόρος παρ' εφέταις Αθηνών

Δικηγόρος Αθηνών με 20ετή εμπειρία και μαχόμενη δικηγορία κατά των τραπεζών και των δανειακών συμβάσεων. Ενασχόληση με προσφυγές και ενστάσεις κατά οφειλών δημοσίου, προστίμων επι ανασφάλιστων εργαζομένων, υπερχρεωμένα και αγωγές κατά δανείων σε ελβετικό φράγκο. e-mail: natmil@otenet.gr, info@legalaction.gr www.legalaction.gr
Τι είναι η μυστική διαθήκη και ποιες οι προϋποθέσεις εγκυρότητάς

Τι είναι η μυστική διαθήκη και ποιες οι προϋποθέσεις εγκυρότητάς της

Μυστική είναι η διαθήκη για την κατάρτιση της οποίας ο διαθέτης εγχειρίζει στο συμβολαιογράφο, ενώ είναι παρόντες τρεις μάρτυρες ή δεύτερος συμβολαιογράφος και ένας μάρτυρας, έγγραφο δηλώνοντας προφορικά ότι αυτό περιέχει την τελευταία του βούληση, δηλαδή η μυστική διαθήκη αποτελεί συνδυασμό τόσο της ιδιόγραφης όσο και της δημόσιας διαθήκης. Η κατάρτιση της διαθήκης αυτής ολοκληρώνεται σε πέντε στάδια.
20/03/2017 07:09 EET
Τι ισχύει για δανειολήπτες με ακίνητο που χρωστούν στην

Τι ισχύει για δανειολήπτες με ακίνητο που χρωστούν στην τράπεζα

Οι περισσότεροι δανειολήπτες είναι κάτοχοι ακινήτων. Τα ακίνητα αυτά, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία, που πολλές φορές οι κάτοχοι τους επιθυμούν να μεταβιβάσουν στα παιδιά τους με γονική παροχή ή ακόμα και να πωλήσουν σε τρίτους. Εφόσον οι δανειολήπτες δεν έχουν εξοφλήσει το δάνειο τους προς την τράπεζα, είναι πιθανόν να μην δύνανται να μεταβιβάσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε τρίτους, χωρίς να κινδυνεύουν να εναχθούν από την τράπεζα για καταδολίευση δανειστών. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβίβαση του ακινήτου ακυρώνεται και αν ο δανειολήπτης είναι υπερημέρος και έχει γίνει καταγγελία του δανείου του, η τράπεζα μπορεί να προχωρήσει σε εκποίηση του ακινήτου που έχει μεταβιβάσει.
06/03/2017 07:19 EET
Τι σηματοδοτεί η ατομική ειδοποίηση οφειλών και πώς να

Τι σηματοδοτεί η ατομική ειδοποίηση οφειλών και πώς να αντιδράσετε

Πώς λοιπόν μπορεί να αντιδράσει ο οφειλέτης σε αυτή την περίπτωση; Υπάρχει άμυνα ή είναι αναγκασμένος να υποκύψει στον ωμό εκβιασμό του δημοσίου, υπό την απειλή της κατάσχεσης ή του πλειστηριασμού της περιουσίας του; Ο οφειλέτης μπορεί να αμυνθεί κατά της ατομικής ειδοποίησης και της επικείμενης αναγκαστικής εκτέλεσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα δραστηριοποιηθεί άμεσα. Κατά της ατομικής ειδοποίησης ο νόμος προβλέπει ότι μπορεί να ασκηθεί το ένδικο μέσο της ανακοπής. Με την ανακοπή προσβάλλεται ο τίτλος της αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή η ατομική ειδοποίηση κι αν έχει ασκηθεί και ένσταση η οποία δεν έχει συζητηθεί, τότε μπορεί να προβληθούν και λόγοι επί της ουσίας της οφειλής.
01/11/2016 07:27 EET
Αδήλωτη εργασία: Ακύρωση του υπέρογκου προστίμου με

Αδήλωτη εργασία: Ακύρωση του υπέρογκου προστίμου με προσφυγή

Από τη στιγμή, που οποιοσδήποτε βρίσκεται μέσα σε ένα κατάστημα χωρίς να είναι τ' όνομα του δηλωμένο στον πίνακα προσωπικού, μπορεί να θεωρηθεί αδήλωτος εργαζόμενος και τα όργανα του ΙΚΑ με την ανεξέλεγκτη εξουσία που τους δίνει ο νόμος να επιβάλουν το πρόστιμο των 10.000 ευρώ. Την πράξη επιβολής προστίμου, ο εργοδότης έχει δικαίωμα να προσβάλει με διοικητική προσφυγή εντός 60 ημερών από την ημέρα που του κοινοποιήθηκε. Ταυτόχρονα μπορεί να ασκήσει και αίτηση αναστολής, ώστε μέχρι να δικασθεί και να εκδοθεί απόφαση επί της προσφυγής του, να μη βεβαιωθεί το πρόστιμο στην εφορία.
30/09/2016 08:15 EEST
«Άφεση» χρέους 74% σε άνεργο με δικαστική

«Άφεση» χρέους 74% σε άνεργο με δικαστική απόφαση

Το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας παρά την αρκετά μεγάλη οφειλή του, ποσού άνω των 136.000 ευρώ, αποφάσισε τα εξής: Ρύθμισε τα χρέη του δανειολήπτη με καταβολές μηνιαίων δόσεων 200 ευρώ, επί πενταετία δηλαδή για 60 μήνες. Σημειώνεται δε ότι η ρύθμιση αυτή αφορά τα καταναλωτικά του δάνεια και κάρτες και όχι το στεγαστικό δάνειο και τα δάνεια που έχουν ως εξασφάλιση προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο. Εξαίρεσε από την εκποίηση την κύρια κατοικία, συνιδιοκτησίας κατά 50% με την σύζυγο.
30/06/2016 12:51 EEST
Ακατάσχετο μισθού μέχρι τα 1.000 ευρώ για χρέη προς το

Ακατάσχετο μισθού μέχρι τα 1.000 ευρώ για χρέη προς το δημόσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 2 παρ. 8 υποπαρ. Δ1 του ν. 4336/2015, εξαιρούνται από την κατάσχεση εις χείρας τρίτων οι απαιτήσεις από μισθούς, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ, ενώ, στις περιπτώσεις που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για χρέη προς το Δημόσιο επί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ, για δε ποσά άνω των 1.500,00 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των 1.500,00 ευρώ.
22/05/2016 07:50 EEST
Υπερχρεωμένα: Διαγράφονται οι οφειλές μέχρι 20.000 ευρώ υπό

Υπερχρεωμένα: Διαγράφονται οι οφειλές μέχρι 20.000 ευρώ υπό προϋποθέσεις

Νέα απόφαση αυτή την φορά από το Ειρηνοδικείο Αγρινίου, έρχεται να απαλλάξει πλήρως οφειλέτη-δανειολήπτη από χρέη του που δεν ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ, με βάση το αρθρο 5Α του ν.3869/2010. Η απόφαση αυτή, έρχεται σε μια χρονική στιγμή, που οι τράπεζες, ενώ γνωρίζουν το νόμο, αρνούνται από μόνες τους να προχωρήσουν σε διαγραφή των χρεών κάτω των 20.000 ευρώ, αναγκάζοντας τους δανειολήπτες να καταθέτουν αιτήσεις και να υποβάλλονται σε έξοδα.
14/04/2016 08:32 EEST
Αποζημίωση από Τράπεζα για παράνομη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε εισπρακτική

Αποζημίωση από Τράπεζα για παράνομη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε εισπρακτική εταιρία

Ο συγκεκριμένος οφειλέτης είχε αιτηθεί το 2008 την χορήγηση πιστωτικής κάρτας από την Τράπεζα και γνωστοποίησε στην τελευταία τα απλά προσωπικά δεδομένα του, που ήταν αναγκαία για την κατάρτιση της αντίστοιχης σύμβασης, ήτοι το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου και επάγγελμα. Αποδείχθηκε ότι η τράπεζα, που είχε υπογράψει με εισπρακτική εταιρεία τη μεταξύ τους σύμβαση παροχής υπηρεσιών διαβίβασε, χωρίς την προηγούμενη οφειλόμενη ενημέρωσή του, τα ως άνω (απλά) προσωπικά δεδομένα του ως και το ύψος της ληξιπρόθεσμης οφειλής του, στην ως άνω εταιρεία, η οποία προέβη σε χρήση αυτών, καλώντας τον τηλεφωνικά.
24/02/2016 06:58 EET
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση αλλογενούς

Η δήλωση πολιτογράφησης γίνεται στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου με δύο Έλληνες πολίτες ως μάρτυρες με τις ταυτότητές τους, ακριβές φωτοαντίγραφο μεταφρασμένου πιστοποιητικού γέννησης του ενδιαφερόμενου, φωτοαντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής, αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους και τελευταίο λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομα του ενδιαφερόμενου.
01/02/2016 07:11 EET
Δανειολήπτες: Πώς να αποφύγετε τις παγίδες στο ερωτηματολόγιο που στέλνει η

Δανειολήπτες: Πώς να αποφύγετε τις παγίδες στο ερωτηματολόγιο που στέλνει η τράπεζα

Τον τελευταίο καιρό που έχει αρχίσει η ισχύς του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όλοι οι οφειλέτες που έχουν δάνεια σε καθυστέρηση, λαμβάνουν ένα πακέτο εγγράφων από την τράπεζα που καλούνται να συμπληρώσουν. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κατάλογο ερωτημάτων που αφορούν τόσο την προσωπική, οικογενειακή αλλά κυρίως οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των οφειλετών, με κάθε λεπτομέρεια. Υποτίθεται ότι η τράπεζα με τη λήψη του συμπληρωμένου καταλόγου από τον δανειστή της, θα αξιολογήσει την οικονομική του κατάσταση, θα κατανοήσει την δυσχέρεια που έχει να αποπληρώνει τις δόσεις του και θα του κάνει μια πρόταση αποπληρωμής του υπολειπόμενου δανείου του, βιώσιμη, τέτοια ώστε να μπορεί να την εξυπηρετεί.
24/01/2016 06:26 EET
Τρόποι είσπραξης διατροφής τέκνου από τον υπόχρεο

Τρόποι είσπραξης διατροφής τέκνου από τον υπόχρεο γονέα

Στην περίπτωση που ο γονέας που οφείλει διατροφή δεν έχει εισόδημα ούτε κινητή ή ακίνητη περιουσία, ώστε να γίνει κατάσχεση, δεν παύει να οφείλεται διατροφή. Το δικαστήριο δηλαδή, ακόμα και εάν ο υπόχρεος δηλώσει άνεργος και χωρίς περιουσία, θα επιδικάσει διατροφή έτσι και αλλιώς, αν και μειωμένη, διότι θεωρείται ότι ο υπόχρεος οφείλει να φροντίσει να εξασφαλίσει κάποιο εισόδημα, προκειμένου να διαθρέψει τα παιδιά του. Όμως, ακόμα και με μια δικαστική απόφαση στα χέρια, ο έτερος γονέας δυστυχώς δεν θα μπορεί να ικανοποιήσει την απαίτηση για χάρη των τέκνων, όσο δεν υπάρχουν εισοδήματα ή περιουσία για να κατασχέσει.
11/01/2016 08:12 EET
Αποζημίωση από τραυματισμό σε τροχαίο - Οδηγίες για επίτευξη μεγάλου

Αποζημίωση από τραυματισμό σε τροχαίο - Οδηγίες για επίτευξη μεγάλου ποσού

Το πιο δύσκολο κονδύλιο να αποδειχθεί είναι αυτό των διαφυγόντων κερδών. Για όσες μέρες ο παθών είναι ανίκανος προς εργασία, δικαιούται να διεκδικήσει το ποσό που χάνει από την απασχόλησή του. Αυτό υπολογίζεται με βάση τις ημέρες της αναρρωτικής του άδειας που επίσης πρέπει να αναφέρεται σε ιατρικό πιστοποιητικό. Επίσης αν κάποιος δεν μπορεί να ξαναεργαστεί πάλι αποζημιώνεται. Είναι δυνατόν επίσης και όταν επανέρχεται προς εργασία να μην μπορεί να αποδώσει το ίδιο με πριν τον τραυματισμό του. Αυτή η διαφορά μεταξύ πριν και μετά το τροχαίο ατύχημα, ειδικά σε ελεύθερους επαγγελματίες εκτιμάται από το δικαστήριο και αποζημιώνεται ανάλογα.
29/12/2015 11:10 EET
Ανακοπή μέχρι 18-1-2016 η μόνη επιλογή των ασφαλισμένων στις εταιρείες Ασπίς Πρόνοια και Commercial

Ανακοπή μέχρι 18-1-2016 η μόνη επιλογή των ασφαλισμένων στις εταιρείες Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value

Στην ιστοσελίδα των εταιριών «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» και «Commercial Value ΑΑΕ» αναρτήθηκε ανακοίνωση περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάρτισης και καταχώρησης των καταστάσεων των δικαιούχων απαιτήσεων κατά των δύο αυτών εταιρειών. Η αναγγελία των απαιτήσεων από τους ασφαλισμένους είχε ολοκληρωθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2015. Ειδικότερα, στην ανακοίνωση της ιστοσελίδας αναφέρονται τα εξής: «Ανακοινώνεται στους ασφαλισμένους των εταιρειών ότι καταρτίστηκαν και καταχωρήθηκαν στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος) οι καταστάσεις δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής».
24/12/2015 06:51 EET
Απορρίπτονται οι διαταγές πληρωμής των τραπεζών κατά οφειλετών λόγω των καταχρηστικών όρων υπολογισμού επιτοκίων και τόκων

Απορρίπτονται οι διαταγές πληρωμής των τραπεζών κατά οφειλετών λόγω των καταχρηστικών όρων υπολογισμού επιτοκίων και τόκων υπερημερίας

Η επέμβαση του νομοθέτη περιορίζεται στη ρύθμιση των εξωτραπεζικών μόνο επιτοκίων. Εξάλλου τα εξωτραπεζικά επιτόκια παρά τον περιορισμό τους στις εξωτραπεζικές συναλλαγές δεν παύουν να έχουν γενικότερη κοινωνικοοικονομική σημασία και να αφορούν και τις τραπεζικές συμβατικές σχέσεις. Ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος στην ελεύθερη διαμόρφωση των τραπεζικών επιτοκίων είναι η συμπίεσή τους κάτω από τα όρια των εξωτραπεζικών. Έτσι, η συμφωνία για επιτόκια που υπερβαίνουν τα ανώτατα αυτά όρια δεν παύει να απαγορεύεται από το νόμο (ΑΚ 281).
22/12/2015 10:25 EET
Προθεσμία αποποίησης κληρονομίας και ευεργέτημα απογραφής της για τον

Προθεσμία αποποίησης κληρονομίας και ευεργέτημα απογραφής της για τον ανήλικο

Οι ανήλικοι έχουν ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τους ενήλικους, όταν αποκτούν την ιδιότητα του κληρονόμου, καθώς είναι εκ του νόμου κληρονόμοι με το λεγόμενο ευεργέτημα της απογραφής, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς, τα οποία μπορούν να ικανοποιηθούν μόνον από την ίδια την κληρονομιαία περιουσία. Ο νόμος ορίζει ότι στην περίπτωση αυτή ο ανήλικος είναι κληρονόμος εξ απογραφής και δικαιούται να συντάξει την απογραφή της κληρονομιαίας περιουσίας εντός ενός έτους από τότε που θα αποκτήσει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, αλλιώς χάνει το αναφερθέν ευεργέτημα.
14/12/2015 08:49 EET
Μεγάλη ανατροπή στα δάνεια σε ελβετικό

Μεγάλη ανατροπή στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Μέχρι σήμερα, όταν οι δικαστικές αποφάσεις έκαναν δεκτές τις αγωγές, τις αποδέχονταν ως προς το δεύτερο σκέλος τους και ο οφειλέτης πλέον αποπλήρωνε τις δόσεις του με βάση την αρχική ισοτιμία των δύο νομισμάτων, πετυχαίνοντας μια σταθερότητα ως προς το υπολειπόμενο κεφάλαιο και τις δόσεις του. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, με την υπ'αριθμ. 3789/2015 απόφασή του -που η Αθήνα θεωρείται και πιο συντηρητική γενικά στις αποφάσεις της-, ανέτρεψε τα μέχρι σήμερα δεδομένα σε αυτές τις υποθέσεις, κάνοντας ένα τολμηρό βήμα μπροστά και ακυρώνοντας πλήρως της δανειακή σύμβαση σε ελβετικό φράγκο.
04/12/2015 07:48 EET
Πιστωτικές κάρτες και καταχρηστικοί όροι

Πιστωτικές κάρτες και καταχρηστικοί όροι αυτών

Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι το ανώτατο όριο των εξωτραπεζικών επιτοκίων (δηλ. το ανώτατο επιτόκιο με το οποίο κανείς δανείζει χρήματα), δεσμεύει και τις Τράπεζες και αυτό το όριο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 9%. Συνεπώς, τα επιτόκια πιστωτικών καρτών που σήμερα κυμαίνονται στο ύψος έως και 19%, είναι άκυρα κατά το μέρος που υπερβαίνουν το νόμιμο επιτόκιο, οι δε καταναλωτές, δικαιούνται να αξιώσουν την επιστροφή των τόκων που κατέβαλαν πάνω από το ισχύον κάθε φορά δικαιοπρακτικό τόκο.
23/11/2015 13:34 EET
Τι να κάνω αν δε μπορώ να αποπληρώσω το δάνειο στην

Τι να κάνω αν δε μπορώ να αποπληρώσω το δάνειο στην τράπεζα

Κάνουμε λοιπόν οπωσδήποτε ανακοπή. Στην ανακοπή προβάλλουμε όλους τους νομικούς λόγους περί καταχρηστικών επιτοκίων, υπέρογκων χρεώσεων κ.τ.λ. Έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε και πραγματογνωμοσύνη, γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι δικηγόροι δεν μπορούν να υπολογίσουν από τα στοιχεία των τραπεζών ποια είναι τα νόμιμα επιτόκια ποια τα παράνομα κ.τ.λ.
07/11/2015 06:38 EET
Αυτά είναι τα νέα όρια

Αυτά είναι τα νέα όρια συνταξιοδότησης

Τα όρια ηλικίας, που ισχύουν για τους ασφαλισμένους μετά το 1993, θα εφαρμοστούν και για τους παλαιούς ασφαλισμένους μέχρι το 1992, με σταδιακή αύξηση κάθε χρόνο έως το 2022 που η πλήρης σύνταξη θα δίνεται στο 67ο έτος ή στα 62 με 40 έτη εργασίας. Για την μειωμένη σύνταξη τα όρια αυξάνονται επίσης και σταματούν στο 62ο έτος. Οι αλλαγές ισχύουν για όσους έκαναν έναρξη ασφάλισης έως την 31/12/1992 και συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν με αναγνωρίσεις πλασματικών ετών τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο μέχρι την 31/12/2012, ενώ συμπληρώνουν την ηλικία συνταξιοδότησης μετά τις 19/8/2015.
31/10/2015 15:53 EET
Διάκριση υπαλλήλου και εργάτη - Διαφορά στην αποζημίωση

Διάκριση υπαλλήλου και εργάτη - Διαφορά στην αποζημίωση απόλυσης

Από τον συνδυασμό των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας αλλά και από την πάγια θέση της νομολογίας ιδιωτικός υπάλληλος θεωρείται κάθε πρόσωπο που ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα επ' αντιμισθία, ανεξαρτήτως τρόπου πληρωμής, σε ιδιωτικό κατάστημα, γραφείο ή γενικά επιχείρηση και παρέχει εργασία αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μη σωματική. Κατά την έννοια αυτή, η διάκριση του μισθωτού σε υπάλληλο ή εργάτη, εξαρτάται από το είδος της παρεχομένης από αυτόν εργασίας και όχι από τον χαρακτηρισμό που της αποδίδει η εργασιακή σύμβαση ή από τον τρόπο που ο μισθωτός αμείβεται.
27/10/2015 08:25 EET