Άννα Ζαρκάδα

Άννα Ζαρκάδα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μάρκετινγκ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Άννα Κ. Ζαρκάδα έχει εργαστεί σε οργανισμούς και πανεπιστήμια της Αυστραλίας, Αγγλίας, ΗΠΑ, Ρωσίας, Ελλάδας και Ιαπωνίας. Οι έρευνές της πάνω στο Διεθνές Μάρκετινγκ, τις Υπηρεσίες, και την Επιχειρησιακή Ηθική έχουν παρουσιαστεί σε πάνω από 70 επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχουν τιμηθεί με διεθνή βραβεία.