Αρθρογράφος

Άννα Αγγελίδου

Anna Angelides is a Greek-American communications professional who works as a journalist, copywriter and translator for American and Greek publications. She works on a project basis for the IOCC and for EIMAI Center for Emerging Young Leaders.

Η Άννα Αγγελίδου είναι Ελληνοαμερικανίδα σύμβουλος επικοινωνίας που εργάζεται ως δημοσιογράφος, συγγραφέας και μεταφράστρια σε αμερικανικές και ελληνικές εκδόσεις. Συνεργάζεται περιοδικά με το IOCC και το Κέντρο Αναδυόμενων Νέων Ηγετών ΕΙΜΑΙ.

Πείτε το στην HuffPost

Εχετε κάποια πληροφορία που θέλετε να μας μεταφέρετε; Κάντε κλικ εδώ.