Αρθρογράφος

Αντώνης Ξυλουργίδης

Ο Αντώνης Ξυλουργίδης είναι Δικηγόρος του Δ.Σ.Θ, Πολιτικός Επιστήμων ΑΠΘ, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου ΔΠΘ, ΜΔΕ Ιστορίας, Φιλοσοφίας, Κοινωνιολογίας Δικαίου ΑΠΘ, ΜΔΕ Διεθνών Σπουδών ΔΠΘ.