Αρθρογράφος

Αργύριος Χατζηηλίας

Φοιτητής του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν/μίου Πειραιώς. Δόκιμος ερευνητής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων

Ο Χατζηηλίας Αργύρης ειναι προπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Δόκιμος ερευνητής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στον Τομέα Ρωσίας, Ευρασίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης