Αρθρογράφος

Χρήστος Λαζαρίδης

Υπεύθυνος Επικοινωνίας στο Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων

Ο Χρήστος Λαζαρίδης είναι Υπεύθυνος Επικοινωνίας στο Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων. Είναι απόφοιτος του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών σε προπτυχιακό επίπεδο και του τμήματος Σύγχρονων Σπουδών Δημοσιογραφίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός.