Ντιν Μητρόπουλος

Chairman & CEO "Metropoulos & Company"
Ηγεσία Για Ένα Καλύτερο

Ηγεσία Για Ένα Καλύτερο Κόσμο

Είτε είμαστε διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, πολιτικοί ηγέτες ή απλώς άτομα, αν προσφέρουμε την εκπαίδευση σε όλους, και τη διαφάνεια, θα επιτύχουμε στην απόλυτη εκπλήρωση του σκοπού μας, δηλαδή της αυτο-επιτυχίας, αλλά και της επιτυχίας για τους συμπολίτες μας. Η επιτυχία που μοιράζεται θα φέρει ραγδαία ευτυχία για όλους - που είναι ο απόλυτος σκοπός της ηγεσίας!
24/06/2015 19:30 EEST