Δημήτρης Β. Παπαδημητρίου

Πρόεδρος του Levy Economics Institute of Bard College και εκτελεστικός αντιπρόεδρος και Jerome Levy Professor of Economics στο Bard College στη Νέα Υόρκη.
Καλώς ήρθες 2015. Αντίο

Καλώς ήρθες 2015. Αντίο λιτότητα;

Είδαμε πως όταν η «συγχώρεση» χρέους διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, όπως στην περίπτωση της Γερμανίας στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και ενοποιείται με επενδύσεις τύπου New Deal οι οποίες στοχεύουν σε αυτά που χρειάζεται η κοινωνία, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.
06/01/2015 18:38 EET