Αρθρογράφος

Δημήτρης Βλάχος

Ο Δημήτρης Βλάχος είναι 27 χρονών. Έχει σπουδάσει εφαρμοσμένα μαθηματικά και χρηματοοικονομικά στο πανεπιστήμιο του Princeton, και εργάζεται

Ο Δημήτρης Βλάχος είναι 27 χρονών. Έχει σπουδάσει εφαρμοσμένα μαθηματικά και χρηματοοικονομικά στο πανεπιστήμιο του Princeton, και εργάζεται ως στέλεχος σε επενδυτική τράπεζα του Λονδίνου.