Αρθρογράφος

Δημήτρης Βολουδάκης

Γεννήθηκε στα Χανιά. Είναι Διδάκτωρ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε ως Ερευνητής στην Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος και βασικός συγγραφέας του κεφαλαίου για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στη Γεωργία. Σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος στον τομέα της Γεωργίας και της Κλιματικής Αλλαγής.