Αρθρογράφος

Δρ. Ελευθέριος Διαμαντής

Καθ/τής Εργαστηριακής Ιατρικής στο Παν/μιο του Τορόντο, επικεφαλής Κλινικής Βιοχημείας στα νοσ/μεια Mt Sinai και University Health Network

Ο Ελευθέριος Διαμαντής είναι καθηγητής της Εργαστηριακής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και επικεφαλής της Κλινικής Βιοχημείας στα νοσοκομεία Mount Sinai και University Health Network. Επίσης, είναι αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και εταίρος της Αμερικανικής Εταιρείας για την προώθηση της Επιστήμης (AAAS).