Αρθρογράφος

Δρ. Γιάννης Γούναρης

Δικηγόρος, LLM London School of Economics, Διδάκτορας Νομικής ΕΚΠΑ

Ο Γιάννης Γούναρης είναι διδάκτορας Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος LL.M στο δημόσιο διεθνές δίκαιο από το LSE. Ειδικεύεται στους θεσμούς της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.