Αρθρογράφος

Γιάννης Μιχαηλίδης

Ιδρυτής & Διευθυντής H&T Beyond Tourism

Είναι ιδρυτής και διευθυντής της H&T Beyond Tourism. Διαθέτει 25ετή εμπειρία στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή προορισμών (destination marketing and branding) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών ΜΒΑ με ειδίκευση στο Tourism Marketing, από το University of San Francisco, California.