Γιώργος Δημητρακόπουλος

Ο Γιώργος Δημητρακόπουλος είναι πρ. Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σήμερα Σύμβουλος Στρατηγικής του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου.
Η Αναθεώρηση του Συντάγματος: Κορυφαία και αναγκαία

Η Αναθεώρηση του Συντάγματος: Κορυφαία και αναγκαία διαδικασία

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Αναθεώρηση του Συντάγματος έχει ως κύριο σκοπό αλλαγές, προσθήκες και τροποποιήσεις ώστε το Σύνταγμα ως ο Καταστατικός Χάρτης του Κράτους που ορίζει την ουσία και τις διαδικασίες που είναι επιβεβλημένο να ακολουθούνται για την ομαλή λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος και την πορεία της χώρας και σε ό,τι αφορά στο εσωτερικό της και σε ό,τι αφορά στις εξωτερικές της σχέσεις, να είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις αντικειμενικές συνθήκες της εποχής, τις τρέχουσες κοινωνικές αντιλήψεις και την διεθνή πραγματικότητα που προσδιορίζει τις παραμέτρους του διεθνούς συστήματος, μέλος του οποίου είναι και η Ελλάδα.
16/06/2016 09:45 EEST
Brexit: Ναι ή

Brexit: Ναι ή Όχι

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Βρετανική πορεία προς το δημοψήφισμα και οι διαφορετικές απόψεις που συνθέτουν το περιεχόμενο της, αποτελεί ένα σημαντικό «μάθημα» για την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία καλείται πλέον να επανεξετάσει πολλές από τις πολιτικές της, που έχουν προκαλέσει την οργή πολλών εκατ. πολιτών όπως επίσης και τους πολιτικούς συσχετισμούς που σήμερα τη χαρακτηρίζουν. Με απόλυτο σεβασμό στις απόψεις και την ετυμηγορία των Βρετανών πολιτών ενδεχόμενη έξοδος της Μ. Βρετανίας από την ΕΕ θα είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη, ιδιαίτερα μάλιστα αφού η χώρα παρά τις θεσμικές, πολιτικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες της συνέβαλε, με τη σθεναρή στάση της στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στην εδραίωση της ειρήνης στην Ευρώπη αποτέλεσμα της οποίας είναι και η ΕΕ.
31/05/2016 10:37 EEST