Αρθρογράφος

Δρ. Γεώργιος Ι. Μαντάνης

Μέλος ΔΕΠ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο Δρ. Γεώργιος Ι. Μαντάνης είναι μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Wisconsin-Madison (ΗΠΑ), και το ερευνητικό έργο του επικεντρώνεται στην επιστήμη και την τεχνολογία του ξύλου με περισσότερες από 45 δημοσιεύσεις (papers) και 920 διεθνείς ετεροαναφορές στο Google Scholar. Ιστοσελίδα: https://scholar.google.gr/citations?user=rFT6H-wAAAAJ