Αρθρογράφος

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Σύμβουλος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Ph.D στην Οικονομική Γεωγραφία

Ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος είναι ερευνητής στην Οικονομική Γεωγραφία (Ph.D Univ. of Manchester) και διδάσκων-μεταδιδάκτορας με αντικείμενο την κυκλική οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη. Έχει εργαστεί σε επιστημονικούς φορείς και οργανισμούς πολιτικής σε Ευρώπη και Ελλάδα.

Πείτε το στην HuffPost

Εχετε κάποια πληροφορία που θέλετε να μας μεταφέρετε; Κάντε κλικ εδώ.