Αρθρογράφος

Κωνσταντίνος Γεωργάκης

Εκπαιδευτικός Φυσικής, Δημιουργός του g-physics.com

Εκπαιδευτικός Φυσικής στην ιδιωτική εκπαίδευση, δημιουργός του g-physics.com, μεταπτυχιακός φοιτητής στις θετικές επιστήμες.στήμες.