Αρθρογράφος

Κωνσταντίνος Μολφέτας

Σύμβουλος επιχειρήσεων, ενέργειας και περιβάλλοντος

Ο Κωνσταντίνος Μολφέτας είναι Σύμβουλος Ενέργειας και Περιβάλλοντος, εξειδικεύεται σε μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης και ειδικότερα στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην οικονομία. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από το Strathclyde University της Σκωτίας.