Κωνσταντίνος Ρόντος

Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διευθυντής του ΠΜΣ «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» και του Εργαστηρίου «Κοινωνική Πληροφορική, Στατιστική και Ερευνητικές Υποδομές». Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος e-learning «Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα». Τ. Διευθυντής ΕΣΥΕ (ΕΛ.ΣΤΑΤ).
Η αποποίηση κληρονομιάς και οι κοινωνικές-οικονομικές της

Η αποποίηση κληρονομιάς και οι κοινωνικές-οικονομικές της συνέπειες

Επιπλέον, καθώς η αποδοχή της κληρονομιάς είναι η δήλωση ευρύτερης βούλησης του/της απογόνου να γίνει οριστικός κληρονόμος των γονέων ή άλλων συγγενών του/της, η μη αποδοχή αυτής επιφέρει, εκτός της οικονομικής απώλειας, και την συναισθηματική απομάκρυνση από τους προγόνους, την απώλεια της αίσθησης της συνέχειας των γενεών. Με την απώλεια του ακινήτου χάνεται η ιστορική σύνδεση με τους προγόνους και συνεπώς η οικογενειακή συνέχεια, ειδικά όταν πρόκειται για το «πατρικό σπίτι» που αποτελεί σημείο αναφοράς της οικογένειας. Την ιστορική συνέχεια των οικογενειών και τη μνήμη διαδέχονται η ανωνυμία, η εγκατάλειψη και τελικά η λησμονιά. Και άνθρωποι χωρίς ατομική μνήμη και κοινωνίες χωρίς συλλογική μνήμη δεν έχουν μέλλον.
20/04/2017 17:33 EEST