Λευτέρης Αραπάκης

Ο Λευτέρης είναι απόφοιτος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον ενδιαφέρει εξαιρετικά ο τομέας της εκπαίδευσης, του θεάτρου αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης. Έχει απασχοληθεί, παράλληλα με τις σπουδές του, ερευνητικά στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ ασχολήθηκε ενεργά με τον εθελοντισμό, κυρίως με την συμμετοχή του στην AIESEC. Την περίοδο αυτή ασχολείται με την ανάπτυξη του τμήματος εθελοντών της,με την εκπαίδευση στελεχών, καθώς και με τη νεοσύστατη Start Up του.
Εναλεία: Η πρώτη επαγγελματική σχολή αλιείας στην

Εναλεία: Η πρώτη επαγγελματική σχολή αλιείας στην Ελλάδα

Στόχος της Εναλείας είναι να εκπαιδεύσει νέα άτομα που επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την αλιεία μέσα από ένα πρόγραμμα σπουδών, αυστηρά προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Θα έχει διάρκεια 5 μηνών, και θα περιέχει ένα συνδυασμό θεωρητικών γνώσεων, αλλά και κυρίως πρακτικής εκπαίδευσης και βιωματικής μάθησης σε θέματα αλιείας. Οι βασικοί εκπαιδευτές θα είναι συνταξιούχοι καπετάνιοι αλιευτικών καϊκιών, που θα πλαισιώνονται από επαγγελματίες εκπαιδευτές επιχειρήσεων και ακαδημαϊκούς στον τομέα της θάλασσας.
09/02/2017 13:48 EET