Αρθρογράφος

Λεωνίδας Σπηλιόπουλος

Ο Λεωνίδας Σπηλιόπουλος είναι Οικονομολόγος, κάτοχος διδακτορικού με ειδίκευση στα Πειραματικά/Συμπεριφορικά Οικονομικά και την Θεωρία των Παιγνίων. Εργάζεται ως Ερευνητής (Alexander von Humboldt Experienced Research Fellow) στο Max Planck Institute for Human Development. Έχει φοιτήσει στο Yale University, University of Sydney και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στο University of New South Wales, Ηong Kong University of Science and Technology και Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πείτε το στην HuffPost

Εχετε κάποια πληροφορία που θέλετε να μας μεταφέρετε; Κάντε κλικ εδώ.