Αρθρογράφος

Λώρα Παππά

Ιδρύτρια και Πρόεδρος της ΜΕΤΑδρασης

Η Λώρα Παππά είναι Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Οργάνωσης της Κοινωνίας των Πολιτών ΜΕΤΑδραση και έχει 25 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ζητήματα που αφορούν πρόσφυγες και μετανάστες.  Έχει τιμηθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και από το Γαλλικό κράτος για την προώθηση της αλληλεγγύης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας.

Πείτε το στην HuffPost

Εχετε κάποια πληροφορία που θέλετε να μας μεταφέρετε; Κάντε κλικ εδώ.