Μαρία Θερμού

Η Αμφί-πολις θα σε

Η Αμφί-πολις θα σε ακολουθεί...

Αν η κρυψίνοια, η μυστικοπάθεια και η συσκότιση μπορεί έχουν σχέση με την επιστημονική έρευνα. Αν και πάλι αν... Τότε βρισκόμαστε μπροστά στο φαινόμενο Αμφίπολη.
03/12/2014 12:34 EET