Μαριάνθη Αναστασάτου

Η Μαριάνθη Αναστασάτου εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτιδα του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών και του Παρατηρητηρίου για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ. Σπούδασε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά στο Πανεπιστήμιο του York και διδακτορικό στην οικονομική μεγέθυνση από το πανεπιστήμιο του Bristol. Έχει διδάξει στο πανεπιστήμιο του Bristol. Έχει εμπειρία στην ανάλυση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και στο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδα και εκπροσωπεί την Ελλάδα στις ομάδες εργασίας Output Gap και Lisbon Methodology της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο WP1 on Macroeconomic and Structural Policy Analysis του ΟΟΣΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην οικονομική μεγέθυνση, τον ανταγωνισμό και την αλληλεπίδραση με την ανοικτότητα προς το εξωτερικό εμπόριο και τη χρηματοπιστωτική ανάπτυξη, και την ανισότητα.
Είναι αλήθεια ότι η διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων για σειρά ετών είναι

Είναι αλήθεια ότι η διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων για σειρά ετών είναι εφικτή;

Η διεθνής εμπειρία δείχνει πως αρκετές χώρες στο παρελθόν έχουν πετύχει τη διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων για σημαντικό διάστημα. Η μελέτη αυτών των περιπτώσεων έχει δείξει πως η επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων για σειρά ετών διευκολύνεται από τους εξής παράγοντες: υψηλό αρχικό έλλειμμα και χρέος, μεγάλη διάρκεια περιοριστικών πολιτικών, υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, χαλαρή νομισματική πολιτική, ικανή χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, πλεονασματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και χαμηλή ανισότητα.
14/05/2015 12:49 EEST