Αρθρογράφος

Μυλαίδη Στούμπου

Η Μυλαίδη Στούμπου είναι Διευθύντρια Πωλήσεων στη Microsoft Corp, υπεύθυνη για την προώθηση των λύσεων Cloud Productivity στη Γερμανία και στις χώρες της Κεντρικο-Ανατολικής Ευρώπης. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία πλέoν των 20 ετών. Πριν από τη Microsoft είχε εργαστεί στις εταιρίες SingularLogic, Velti και Intracom. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σε «Economics and Management» από το Athens Information Technology. Συμμετέχει ως μέλος στην επιτροπή Women in Business (WIB) του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, είναι μέλος του ΕΙΠ και του ΤΟΓΜΕ της ΕΕΔΕ, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στις ενέργειες προώθησης και ενθάρρυνσης γυναικών στην Microsoft ως μέλος του Women@Microsoft CEE Chapter. Ως mentor στο Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft, στο MIT Enterprise Forum Greece και στο δίκτυο Women on Top, προσφέρει εθελοντικά συμβουλευτική σε νέες γυναίκες και σε επιχειρηματίες σε θέματα που σχετίζονται με την εξέλιξη καριέρας, το προσωπικό branding, στρατηγικές marketing και πωλήσεων και ανάπτυξης υγιούς επιχειρηματικότητας. Συμμετέχει ως ομιλήτρια σε διακεκριμένα συνέδρια και δίνει διαλέξεις σε θέματα καινοτομίας και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ψηφιακής οικονομίας και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.