Μοαβία Άχμεντ

Περίπατος Κατά Των

Περίπατος Κατά Των Διακρίσεων

Ας μη ξεχνάμε, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένα, αυτονόητα. Χρειάζεται διαρκής επαγρύπνηση για να διατηρούνται όσα έχουν κατακτηθεί, και ουσιαστικός αγώνας για να εξαλειφθούν οι διακρίσεις που υφίστανται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
21/03/2015 12:52 EET