Αρθρογράφος

Δρ. Νικήτας Χιωτίνης

Δρ αρχιτεκτονικής/ φιλοσοφίας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ο κ. Νικήτας Χιωτίνης είναι Δρ αρχιτεκτονικής/ φιλοσοφίας και Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Κατέχει Διδακτορικό Τίτλο από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., έδρα Μορφολογίας και D.E..A Φιλοσοφίας, με ειδίκευση στη Φιλοσοφία του Πολιτισμού, από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου PARIS I -SORBONNE. Επίσης είναι κάτοχος Msc Αισθητικής από το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, του Πανεπιστημίου PARIS SORBONNE Με δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού από την Ecole Speciale d’Architecture, Παρίσι έχει διατελέσει Καθηγητής Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής και έχει να επιδείξει σημαντικό Αρχιτεκτονικό έργο στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό Ο Δρ. Νικήτας Χιωτίνης με πλήθος δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε Διεθνή Συνέδρια και διαλέξεων σε θέματα Αρχιτεκτονικής και Φιλοσοφίας, είναι συγγραφέας ενός βιβλίου και έχει συμμετάσχει σε άλλα δέκα συλλογικά έργα. Είναι μέλος Επιστημονικών Ενώσεων με συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα και σε πολλές άλλες επιστημονικές δραστηριότητες.