Νικολέτα Λιακοσταύρου

25 χρόνια Μουσείο Τηλεπικοινωνιών

25 χρόνια Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ

Οι συλλογές του μοναδικού τηλεπικοινωνιακού μουσείου στην Ελλάδα ξεπερνούν τα 4.500 αντικείμενα και πάνω από 15.000 αρχειακό υλικό (τηλεγραφήματα, τηλεφωτογραφίες, έγγραφα κλπ). Η έκθεση χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιόδους: την «προηλεκτρική» που περιλαμβάνει τις τηλεπικοινωνιακές επινοήσεις από την ελληνική αρχαιότητα και το Βυζάντιο, με ομοιώματα και εκμαγεία, καθώς και τη «μεταηλεκτρική» περίοδο που αφορά στις τηλεπικοινωνιακές εφευρέσεις από την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού μέχρι τις νεότερες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
13/10/2015 18:13 EEST