profile image

Νίκος Σύκας

Ο Νίκος Σύκας κατάγεται από την κατεχόμενη κωμόπολη της Ακανθούς στα βόρεια παράλια της Κύπρου. Έχει σπουδάσει κοινωνικές επιστήμες και οικονομικά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Εργάζεται στον τομέα της έρευνας αγοράς, της επικοινωνίας, του στρατηγικού σχεδιασμού και της καινοτομίας για περισσότερα από τριάντα χρόνια στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή. Διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και υπεύθυνος στρατηγικής επικοινωνίας σε Υπουργεία στην Κύπρο και στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχει αναπτύξει ένα νέο μοντέλο καινοτομίας το οποίο βοηθά τα στελέχη των δημοσίων υπηρεσιών και των επιχειρήσεων να παράγουν περισσότερες και καλύτερες καινοτομίες. Το νέο αυτό σύστημα καινοτομίας παρουσιάστηκε σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2015.

Εκατοντάδες άρθρα του για θέματα επικοινωνίας, στρατηγικής και καινοτομίας έχουν δημοσιευτεί στην Κύπρο και την Ελλάδα καθώς και σε ομογενειακά ΜΜΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αμερική και την Αυστραλία.
Τα θεμέλια ενός σύγχρονου Εθνικού Συστήματος Έρευνας και

Τα θεμέλια ενός σύγχρονου Εθνικού Συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας

Σύμφωνα με την Έκθεση Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2017-2018 του World Economic Forum, στον κομβικής σημασίας δείκτη «ικανότητα για καινοτομία» (capacity for innovation) η Κύπρος βούλιαξε στις τελευταίες θέσεις, από την 40η θέση που βρισκόταν το 2009-2010 στην 110η θέση το 2017-2018 (πτώση ρεκόρ 70 θέσεων). Αντίθετα, στον εν λόγω δείκτη η Ελλάδα βελτιώθηκε κατά 16 θέσεις...Η «ικανότητα για καινοτομία» αποτελεί δείκτη-κλειδί τόσο για την επιχειρηματικότητα όσο και για την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Όταν οι επιδόσεις και οι δυνατότητες μιας χώρας να καινοτομεί υστερούν σημαντικά, η όποια προσπάθεια για μεταρρύθμιση είναι αναποτελεσματική και αντιαναπτυξιακή.
22/11/2017 08:03 EET
Κυπριακές Προεδρικές Εκλογές: Το Βατερλό της Πολιτικής

Κυπριακές Προεδρικές Εκλογές: Το Βατερλό της Πολιτικής Επικοινωνίας

Το κυπριακό κομματικό σύστημα έχει μπει σε μια μεταβατική περίοδο, σε μια εποχή ρευστότητας και πολύ μεγάλης εκλογικής κινητικότητας με πολλαπλά είδη μετατοπίσεων. Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές το 1/3 των ψηφοφόρων μετακινήθηκε. Η πολιτική επικοινωνία βρίσκεται σε αναζήτηση ενός νέου οράματος.Υπάρχει υποψήφιος πρόεδρος με συγκεκριμένο σχέδιο για χρήση νέων και παραδοσιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης με στόχο τη δημιουργία αμοιβαίου οφέλους; Υπάρχουν πρωτοβουλίες και δράσεις για μετατροπή της προεκλογικής εκστρατείας σε πλατφόρμα δημιουργίας ευκαιριών για τη νέα γενιά; Με την έμφαση στις νέες θέσεις εργασίας;
30/10/2017 06:51 EET
Ο Αντίκτυπος των Mεταρρυθμίσεων στην Πορεία

Ο Αντίκτυπος των Mεταρρυθμίσεων στην Πορεία Ανάκαμψης

Πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τον κόσμο των πεποιθήσεων και των βραχυπρόθεσμων λύσεων και να μπούμε αποφασιστικά στον κόσμο των μετρήσεων και των αξιολογήσεων, με άμεση προτεραιότητα σε ό,τι έχει σχέση με τις δημόσιες πολιτικές. Η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης είναι εξαιρετικά σημαντική. Η λειτουργία των αγορών εξαρτάται απόλυτα από τη λειτουργία των κυβερνήσεων και αντίστροφα. Κύριο ζητούμενο οι σωστοί συνδυασμοί και συνεργασίες ανάμεσα στις αγορές και την κυβέρνηση.
12/10/2017 12:47 EEST
Κυπριακές Προεδρικές Εκλογές 2018: Προεκλογικό Πρόγραμμα και Αειφόρος

Κυπριακές Προεδρικές Εκλογές 2018: Προεκλογικό Πρόγραμμα και Αειφόρος Διακυβέρνηση

Πρώτη προτεραιότητα των εθνικών κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων πρέπει να είναι η ευημερία των ανθρώπων και όχι απλά η αύξηση του ΑΕΠ. Πώς μπορεί η Κύπρος να μπει σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης, όταν το 11% του ενεργού πληθυσμού παραμένουν άνεργοι (διπλάσιο ανάμεσα στους νέους), 8,6% υποαπασχολούμενοι (το ψηλότερο στην ΕΕ) και γύρω στο 29% ζουν υπό τον κίνδυνο της φτώχειας; Η επιστήμη της ευημερίας των ανθρώπων άρχισε ήδη να αλλάζει τη συμπεριφορά της κοινωνίας των πολιτών. Το γεγονός αυτό από μόνο του θα αναδιαμορφώσει τις αγορές και τις οικονομίες και θα κλίνει την πλάστιγγα στις εκλογικές αναμετρήσεις.
04/10/2017 08:59 EEST
Η καινοτομία στο μάτι του προεκλογικού

Η καινοτομία στο μάτι του προεκλογικού κυκλώνα

Στη σημαντική παράμετρο Innovation Linkages (σύνδεση των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις) του Παγκόσμιου Δείκτη Καινοτομίας 2016, η Κύπρος κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις (107η θέση). Η παράμετρος Innovation Linkages αφορά στη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων και της βιομηχανίας σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον Michael Barber -διετέλεσε επικεφαλής της Μεταρρύθμισης στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και σε άλλες χώρες- εθνικές οικονομίες με χαμηλές επιδόσεις σε κρίσιμους δείκτες όπως είναι η καινοτομία και η αποδοτικότητα είναι ευάλωτες στις επιπτώσεις μιας νέας ύφεσης.
19/09/2017 05:30 EEST
Προεδρικές εκλογές 2018: Ποσοτική vs ποιοτική

Προεδρικές εκλογές 2018: Ποσοτική vs ποιοτική ανάλυση

Η επίδραση της προεκλογικής περιόδου στο εκλογικό αποτέλεσμα δεν είναι κάθε φορά η ίδια. Υπάρχουν εκλογικές αναμετρήσεις όπου η επίδραση της προεκλογικής εκστρατείας δεν διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο. Στην περίπτωση όμως της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης πιστεύω θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Η δυναμική της προεκλογικής περιόδου θα αποδειχτεί η μεγαλύτερη που έχει παρατηρηθεί ιστορικά μέχρι σήμερα στην Κύπρο.
12/09/2017 06:10 EEST
Το αντίδοτο στις οικονομικές και κοινωνικές

Το αντίδοτο στις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες

Οι χώρες που χαρακτηρίζονται από ανισότητες σημειώνουν πιο αργή και εύθραυστη οικονομική ανάπτυξη. Οι μεγάλες ανισότητες οδηγούν σε φτώχεια ακόμη και σε χώρες με υψηλό εισόδημα, όπου το χάσμα ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς είναι σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών. Σύμφωνα με το δείκτη άνισης κατανομής εισοδήματος, γνωστός ως συντελεστής Gini και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, η Κύπρος και η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πιο άνισες κοινωνίες της Ευρώπης με το χάσμα μεταξύ των φύλων, τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και τις ανισότητες στις ευκαιρίες να διευρύνονται .
05/09/2017 06:06 EEST
Καινοτομία: Από τα «τάρταρα» στην

Καινοτομία: Από τα «τάρταρα» στην αναγέννηση

Σύμφωνα με την Έκθεση Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2016-2017, η Κύπρος έπεσε στη θέση 83 από τη θέση 65 τον προηγούμενο χρόνο, καταγράφοντας αρνητικό ρεκόρ δεκαετίας. Ειδικότερα, στον βασικό πυλώνα της καινοτομίας, η Κύπρος κατρακύλησε στη θέση 85 από τη θέση 44. Στο σημαντικό για την ανάπτυξη δείκτη «ικανότητα για καινοτομία» η Κύπρος σημείωσε ιστορικό χαμηλό πέφτοντας στη θέση 119 -ανάμεσα σε 138 χώρες- από τη θέση 90 (σε χειρότερη θέση από την Αιθιοπία, την Αλγερία, την Ουγκάντα, το Καμερούν, την Γκάνα, τη Νιγηρία, το Τατζικιστάν και τη Σρι Λάνκα).
29/08/2017 08:30 EEST
Συνεργασιακός Χώρος Καινοτομίας: Fast Track Καστοριά – Αγία

Συνεργασιακός Χώρος Καινοτομίας: Fast Track Καστοριά – Αγία Νάπα

Σύμφωνα με το Νομπελίστα Καθηγητή στα Πανεπιστήμια Columbia και Manchester, Joseph E. Stiglitz, μια καινοτομία πρέπει να αξιολογείται με βάση τη συνολική της κοινωνική προσφορά - τη συνεισφορά της στην ποιότητα ζωής και την οικονομική ανάπτυξη. Διεθνείς έρευνες καταδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις που ενισχύουν το κοινωνικό κεφάλαιο είναι πιο κερδοφόρες από εκείνες που επιδιώκουν μόνο το κέρδος. Η έννοια της διαμοιραζόμενης αξίας ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες των τοπικών κοινωνιών όπου λειτουργούν οι επιχειρήσεις αυτές. Η διαμοιραζόμενη αξία μεγαλώνει τη συνολική δεξαμενή της οικονομικής και κοινωνικής αξίας.
28/07/2017 06:16 EEST
Ανθεκτικές καινοτομίες: Εργαλείο μεταρρύθμισης και διατηρήσιμης

Ανθεκτικές καινοτομίες: Εργαλείο μεταρρύθμισης και διατηρήσιμης ανάπτυξης

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας, την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα έπεσε από τη θέση 65 στη θέση 86 της παγκόσμιας κατάταξης. Την ίδια περίοδο (2007-2017) η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου έπεσε από την 49η θέση στην 83η θέση. Σε ένα μόνο χρόνο η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου διολίσθησε από την 65η θέση το 2016 στην 83η θέση το 2017. Οι επιδόσεις της Ελλάδας και της Κύπρου στον δείκτη-κλειδί «ικανότητα για καινοτομία» (capacity for innovation) είναι επίσης πολύ χαμηλές (98η και 119η θέση αντίστοιχα στην παγκόσμια κατάταξη για την περίοδο 2016-2017).
21/07/2017 08:52 EEST
Στρατηγική ανθεκτικότητας της ΑΟΖ Ελλάδας –

Στρατηγική ανθεκτικότητας της ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου

Η εύρεση νέων κοιτασμάτων φυσικού αερίου και η ενίσχυση της οικονομικής, διπλωματικής και στρατιωτικής αποτροπής μέσω νέων στρατηγικών συμμαχιών και συνεργασιών, θα ενδυναμώσουν την Κυπριακή Δημοκρατία για την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων και θα την «θωρακίσουν» έναντι του ετεροβαρούς συσχετισμού δυνάμεων με την Άγκυρα. Η παρουσία του πλοίου-γεωτρύπανου West Capella της κοινοπραξίας TOTAL ENI στο οικόπεδο 11 ενισχύει ουσιαστικά και επικοινωνιακά την προσπάθεια να καταστεί η Κυπριακή ΑΟΖ πιο ανθεκτική.
14/07/2017 08:18 EEST
Εκλογική Καινοτομία και Δημιουργική

Εκλογική Καινοτομία και Δημιουργική Οικονομία

Πώς μπορεί μια προεκλογική εκστρατεία να συμβάλει ώστε η Δημιουργική Οικονομία να ενσωματωθεί περισσότερο στις επιχειρήσεις και στη δημόσια πολιτική; Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια εκλογική καινοτομία η οποία θα μπορούσε να: 1. Συνδέσει την πολιτιστική παραγωγή με την οικονομική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στις σύγχρονες τοπικές κοινωνίες. 2. Ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία. 3. Δώσει ένα πλεονέκτημα στον υποψήφιο που θα την εφάρμοζε στο πλαίσιο της πολιτικής του καμπάνιας.
10/07/2017 11:04 EEST
Crans Montana: Το Βατερλό της τουρκικής

Crans Montana: Το Βατερλό της τουρκικής προπαγάνδας

Έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά η ανθεκτικότητα του σχεδίου λύσης του Κυπριακού στη Διάσκεψη στο Crans Montana; Το περίγραμμα λύσης είναι 80%, 50% ή 20% βιώσιμο; Η βιωσιμότητα της προτεινόμενης λύσης είναι απόλυτη (100%) ή μηδενική (0%); Ποιο εργαλείο/μέθοδος εφαρμόζεται για αξιολόγηση της βιωσιμότητας του συνολικού πακέτου λύσης; Πόσο θα αντέξει η προτεινόμενη λύση; Θα αντέξει μια μέρα, τρεις μήνες, ένα χρόνο, πέντε χρόνια ή πενήντα χρόνια; Θα αντέξει ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου ή χίλια χρόνια;
06/07/2017 15:43 EEST
Οδηγός Στρατηγικής στη Διάσκεψη για το Κυπριακό στο Crans

Οδηγός Στρατηγικής στη Διάσκεψη για το Κυπριακό στο Crans Montana

Η νέα Διάσκεψη για το Κυπριακό στο Crans Montana της Ελβετίας έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός Μαύρου Κύκνου - θετικού Μαύρου Κύκνου για την Τουρκία, αρνητικού Μαύρου Κύκνου για την ελληνοκυπριακή πλευρά και την Ελλάδα. Τη συνολική βιωσιμότητα της λύσης του Κυπριακού συναποτελούν εκατοντάδες ζητήματα που χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και αλληλεξάρτηση. Τα αλληλένδετα και αλληλοεπηρεαζόμενα αυτά θέματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σε συνδυασμό με τις ασύμμετρες αβεβαιότητες, τη μεταβλητότητα, την πιθανότητα λανθασμένων προβλέψεων, τη γεωπολιτική ρευστότητα και τον παράγοντα χρόνο, αυξάνουν το ρίσκο με γεωμετρική πρόοδο.
03/07/2017 08:23 EEST