Αρθρογράφος

ORIENTUM

Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

Η εταιρεία «ORIENTUM Ε.Π.Ε.-Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας» δημιουργήθηκε το 2004 από τους Σπύρο Μιχαλούλη και Νίκο Παυλάκο. Η Orientum βοηθάει κάθε χρόνο πάνω από 2.500 μαθητές και φοιτητές να επιλέξουν σωστά τις σπουδές και το επάγγελμά τους, στηρίζοντας τη δουλειά της στην προσωπική ενασχόληση με τον κάθε νέο, στην χρήση έγκυρων επιστημονικών ψυχομετρικών εργαλείων και στη σωστή πληροφόρηση. Εκδίδει κάθε χρόνο το βιβλίο «Πάμε Πανεπιστήμιο», το οποίο αποτελεί τον πιο ολοκληρωμένο οδηγό σπουδών για όλα τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Από το 2019 είναι διαθέσιμη και η μεγαλύτερη ηλετρονική τράπεζα επαγγελματικού προσανατολισμού το e-πάμεΠανεπιστήμιο.