Αρθρογράφος

Παναγιώτης Τσούνης

Στέλεχος Nuntius ΑΕΠΕΥ,Τεχνικός σύμβουλος πλατφόρμας Markets.com

Ο Παναγιώτης Τσούνης είναι Στέλεχος της Nuntius ΑΕΠΕΥ και Τεχνικός σύμβουλος πλατφόρμας Keystock.com