Αρθρογράφος

Σταύρος Αναγνωστόπουλος

Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών (Αντισεισμικές Κατασκευές), Πανεπιστήμιο Πατρών.
Διπλωματούχος ΕΜΠ και Διδάκτωρ ΜΙΤ, με διοικητική πείρα και διεθνή τεχνική εμπειρία σε μεγάλα έργα
(σε ΗΠΑ και Ελλάδα).