Αρθρογράφος

Στέφανος Συρμακέσης

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Εκπαιδευτικός-Οικονομολόγος

Ο Στέφανος Συρμακέσης είναι Εκπαιδευτικός-Οικονομολόγος και εργάζεται ως εκπαιδευτικός και εκπαιδευτής ενηλίκων. Είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στην κουλτούρα οργάνωσης και στην διοίκηση της εκπαίδευσης.