Αρθρογράφος

Δρ. Στέλλα Κυβέλου

Αναπλ.καθηγήτρια και αναπλ.πρόεδρος Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου

H Στέλλα Κυβέλου-Xιωτίνη είναι Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και Αναπλ.πρόεδρος του Τμήματος (2018-2020). Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΕΜΠ, DEA και PhD Χωροταξίας, Περιφερειακού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας του Παν.Paris I-Panthéοn-Sorbonne. Έχει εξειδικευθεί σε ζητήματα τοπικής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης, Ευρωπαϊκής πολιτικής περιβάλλοντος (EIPA, Maasticht) και Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. Διαθέτει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στα ζητήματα της Ευρωπαϊκής χωρικής ανάπτυξης και συνοχής και ήταν διευθύντρια του Εθνικού Σημείου Επαφής ESPON2013 (2008–2015). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της εστιάζονται σε ζητήματα ανάπτυξης «χωρίς αποκλεισμούς» (inclusive growth), γαλάζιας ανάπτυξης (blue economy), θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (maritime spatial planning), γεωφιλοσοφίας και γεωπολιτικής. Το 2011, τιμήθηκε από την Γαλλική κυβέρνηση ως «Chevalier à l’ordre de Palmes Académiques». (προσωπική σελίδα: www.kyvelou.wordpress.com)