Αρθρογράφος

Αθανάσιος (Θάνος) Νίκου

Διευθυντής Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2 (ΚΔΒΜ2), Αναπλ. Γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής Β΄ Πειραιά και Μέλος της εκλογικής επιτροπής Πειραιά του Κινήματος Αλλαγής

Ο Θάνος Νίκου είναι πτυχιούχος της Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με μεταπτυχιακές σπουδές & ειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Απέκτησε το πτυχίο στην επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων από τη Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά. Έχει εργαστεί ως στέλεχος πρώτης γραμμής σε Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων & πολυεθνικών ομίλων καθώς επίσης ως διευθυντικό στέλεχος σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 2 (Κ.Δ.Β..Μ. 2). Έχει διδάξει σε ιδιωτικά & δημόσια μεταδευτεροβάθμια εκπαιδευτικά κέντρα ενώ είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ). & Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Έχει συμμετάσχει, ως Σύμβουλος, στον προγραμματισμό & στην υλοποίηση πολλών ευρωπαϊκών & εθνικών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Σήμερα είναι στέλεχος σε μεγάλο ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα. Αναπλ. Γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής Β΄ Πειραιά του Κινήματος Αλλαγής.