Αρθρογράφος

Θεόδωρος Π. Δημόπουλος

Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος

O Θοδωρής Π. Δημόπουλος είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος – Ν.Π.Δ.Δ., από τα τέλη Οκτωβρίου 2016, το οποίο και αποτελεί τη συγχώνευση τριών δομών. Του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας (τ. Ορφανοτροφείο Αρρένων Λαμίας), του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Φθιώτιδας (τ. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Φθιώτιδας) και του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ευβοίας (τ. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευβοίας) και αν. Μέλος του πρώτου Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής – Υιοθεσίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4538/2018. Είναι Κοινωνικός Λειτουργός, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διοίκηση και τα Οικονομικά της Υγείας, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ενώ παράλληλα διαθέτει πιστοποιημένη εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος του Τμήματος Ψυχοφυσιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα, από το 2013 έως και το 2017, αποτέλεσε εκλεγμένο Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ), πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Διοικητών Νοσοκομείων (EAHM) και από το 2017 επιλεγμένο Μέλος της Ομάδας Ειδικών στις ad hoc εκτιμήσεις κινδύνων χημικών απειλών, της Επιστημονικής Επιτροπής Υγείας, Περιβάλλοντος και Αναδυόμενων Κινδύνων (Scientific Commitee for Health, Environmental & Emerging Risks) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission).