Αρθρογράφος

Τίνα Μιτέκο

Ιδρύτρια, <a href="http://www.marketingfortech.com" rel="nofollow">Marketing For Tech</a>. Εξειδικεύεται στο μάρκετινγκ εταιρειών τεχνολογίας κι εξωστρεφούς προβολής στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α.

H Τίνα Μιτέκο είναι ιδρύτρια της Marketing For Tech. Εξειδικεύεται στο μάρκετινγκ προϊόντων τεχνολογίας και βοηθάει εταιρείες με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικού μάρκετινγκ, ανάπτυξης πελατολογίου κι εξωστρεφούς προβολής στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.MarketingForTech.com.