Αρθρογράφος

Βασίλειος Ν. Κέφης

Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου

Ο Βασίλειος Ν. Κέφης είναι Καθηγητής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, του Στρατηγικού Μάνατζμεντ, της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, του Eπιχειρηματικού Σχεδιασμού (Business Plan) και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου στο οποίο υπηρετεί, διδάσκει τα μαθήματα Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι μέλος της Tριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση», κατεύθυνση «Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ» όπου διδάσκει το μάθημα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας-Διαχείριση Αλλαγών.