Αρθρογράφος

Δρ. Βενετία Κουσία

Πρόεδρος Επιτροπής Απασχόλησης Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου - Γενική Διευθύντρια Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας.

Η μακρόχρονη πορεία της Δρ Βενετίας Κουσία εστιάζεται κυρίως Στην Οργάνωση και τη Διοίκηση νεοσύστατων εταιρειών ή την Ανασυγκρότηση / Αναδιοργάνωση εταιρειών εν λειτουργία, όπως υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Στον Στρατηγικό Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Προϊόντων και Υπηρεσιών για πολυεθνικές και τοπικές εταιρείες, όπως Αγροτική Τράπεζα και Βιομηχανία και Εμπορία Ηλεκτρονικών Συστημάτων. Στη Συμβουλευτική Διοικητικών Συμβουλίων μη εισηγμένων εταιρειών και ΜΚΟ, και Mentoring υψηλόβαθμων στελεχών. Ως μέλος των Δ.Σ. αξιόπιστων επαγγελματικών φορέων (Ελληνο-Αμερικανό Εμπορικό Επιμελητήριο, ΕΑΣΕ, ΕΕΔΕ) αναπτύσσει και υλοποιεί πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας, εστιάζοντας: στη διαμόρφωση του πλαισίου που ευνοεί την αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας στην καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου οικοσυστήματος που ενισχύει την επιχειρηματικότητα και προάγει την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στο Στρατηγικό Σχεδιασμό (Ph.D. on Corporate Strategic Planning in Services) και Μεταπτυχιακού Τίτλου στo Αγροτικό Marketing (Μ.Phil. An Analysis of the Greek Orange Market) από το Πανεπιστήμιο του Newcastle Upon Tyne της Μεγάλης Βρετανία, του Professional Diploma for Non-Executive Directors από το Pearson & τους FT, και BSc από το The American College in Business Administration με ειδίκευση στο marketing.

Πείτε το στην HuffPost

Εχετε κάποια πληροφορία που θέλετε να μας μεταφέρετε; Κάντε κλικ εδώ.