Αρθρογράφος

Ζωή Διδίλη

Φοιτήτρια Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Γεννηθείσα στις 20/07/1995. Τελειόφοιτη του τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Υπεύθυνη Στρατηγικής στην καλλιτεχνική πλατφόρμα KNACK και εργαζόμενη στη θέση πρακτικής άσκησης στο Δίκτυο Νέων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDSN Youth Greece)