ΤΟ BLOG
14/09/2016 12:38 EEST | Updated 15/09/2017 08:12 EEST

Κ.κ. Γιούνκερ, Σουλτσ και Τουσκ: Λάβετε υποδειγματικά μέτρα κατά του Ζοσέ Μανουέλ Μπαρόζο

Ήμασταν συγκλονισμένοι από την απόφαση του κ. Barroso να πάει να εργαστεί για μια από τις πιο εμπλεκόμενες στην κρίση του 2008 και στην απορρέουσα ελληνική κρίση τράπεζες. Εμείς αμέσως αισθανθήκαμε ότι αυτό το νέο παράδειγμα ανεύθυνου «βολέματος» θα βλάψει ανεπανόρθωτα το ευρωπαϊκό σχέδιο και τα θεσμικά του όργανα σε μία από τις χειρότερες στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Ciprian Hord via Getty Images


Ανοικτή επιστολή προς τον Πρόεδρο Jean-Claude Juncker, τον Πρόεδρο Martin Schultz και τον Πρόεδρο Donald Tusk για ισχυρά και υποδειγματικά μέτρα κατά του José Manuel Barroso για την ενσωμάτωση του στην Goldman Sachs


Αγαπητέ Πρόεδρε Jean-Claude Juncker,

Αγαπητέ Πρόεδρε Martin Schulz,

Αγαπητέ Πρόεδρε Donald Tusk,

Είμαστε μια ομάδα εργαζομένων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και δεσμευόμαστε από το καθήκον μας εχεμύθειας και διακριτικότητας. Η ομάδα μας δημιουργήθηκε επειδή είμαστε όλο και περισσότερο ανήσυχοι για την υποβάθμιση της εικόνας του ευρωπαϊκού σχεδίου μέσα στις οικογένειες, τους φίλους, τους γείτονές μας και σε όλους τους πολίτες που συναντούμε σε όλη την Ευρώπη.

Μάθαμε την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016, λίγες ημέρες μετά την ψηφοφορία υπέρ του Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για δύο θητείες, δηλαδή δέκα χρόνια, José Manuel Durao Barroso, θα ενταχθεί σύντομα στο γραφείο του Λονδίνου της επενδυτικής τράπεζαs Goldman Sachs, ως μη εκτελεστικόs Πρόεδροs και σύμβουλος για να βοηθήσει στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων του Brexit.

Ήμασταν συγκλονισμένοι από την απόφαση του κ. Barroso να πάει να εργαστεί για μια από τις πιο εμπλεκόμενες στην κρίση του 2008 και στην απορρέουσα ελληνική κρίση τράπεζες. Εμείς αμέσως αισθανθήκαμε ότι αυτό το νέο παράδειγμα ανεύθυνου «βολέματος» θα βλάψει ανεπανόρθωτα το ευρωπαϊκό σχέδιο και τα θεσμικά του όργανα σε μία από τις χειρότερες στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Η απόφαση αυτή είναι ανεύθυνη, επειδή εντάσσεται σε ένα πολιτικό πλαίσιο που δεν είναι μόνο ευρωσκεπτικό, αλλά τώρα ευρωφοβιστικό. Πράγματι, σήμερα κάποιοι πολιτικοί, από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έρχονται να αμφισβητήσουν την ίδια την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κοινοτικής μεθόδου.

Η απόφαση αυτή είναι εξαιρετικά επιζήμια για το ευρωπαϊκό σχέδιο και τα θεσμικά της όργανα σε αυτό το ευαίσθητο πλαίσιο των πολλαπλών επικαλυπτόμενων κρίσεων: μεταναστευτική κρίση, κρίση που προκλήθηκε από την ψηφοφορία για το δημοψήφισμα Brexit, επίμονη οικονομική κρίση, κρίση του οράματος της Ευρώπης που θέλουμε. Αυτό είναι, κατά τη χειρότερη στιγμή, ένα σύμβολο καταστροφικό για την Ένωση και ένα όφελος για τους ευρωφοβιστές, το ότι ένας πρώην πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να εξισωθεί με την αχαλίνωτη και χωρίς ηθικές αξίες χρηματοδότηση που συμβολίζει η Goldman Sachs.

Η απόφαση αυτή είναι ηθικά ανέντιμη, υπό την έννοια ότι είναι αντίθετη προς την τιμή και την ακεραιότητα της ευρωπαϊκής δημόσιας υπηρεσίας που υπερασπίζεται το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον. Όλα τα πρώην μέλη πρέπει να σέβονται το καθήκον της «εντιμότητας και διακριτικότητας» σύμφωνα με το άρθρο 245 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ακόμα και στο τέλος της περιόδου δεκαοκτώ μηνών μετά την λήξη της θητείας του.

Για όλους αυτούς τους λόγους έχουμε ξεκινήσει μια αναφορά, ανακτήσιμη στην ιστοσελίδα Change.org, καλώντας όλους τους Eυρωπαίους πολίτες να απαιτήσουν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον ιδρυτή της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Barroso παραιτήθηκε πριν πάνω από 18 μήνες, όπως ζητά ο εσωτερικόs κώδικας δεοντολογίας για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δεν μπορεί να είναι η μόνη απάντηση. Με αυτή την έννοια διαπιστώνουμε ότι επιτέλους, μετά από δύο μήνες απραξίας, στις 9 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος Juncker έχει αποφασίσει, σε επιστολή του προς τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να ζητήσει από την εσωτερική επιτροπή δεοντολογίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων "για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις νέες αρμοδιότητες και τους όρους αναφοράς της σύμβασής του κ Barroso. "

Αλλά αυτή η προσέγγιση έρχεται δύο μήνες μετά την ανακοίνωση του κ. Barroso και μετά από έντονες πιέσεις από τους Ευρωπαίους πολίτες και αρκετούς Ευρωπαίους πολιτικούς, όπως αναμεταδίδουν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

Έτσι, αναρωτιόμαστε γιατί μια τέτοια διαβούλευση της επιτροπής δεοντολογίας δεν θα μπορούσε να είναι αυτόματη;

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία ενός τέτοιου ερωτήματος, έχουμε ζητήσει από την Επιτροπή Δεοντολογίας να αρχίζει αμέσως τις εργασίες της, τις επόμενες ημέρες, και να δημοσιεύσει τη γνώμη της εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Ζητούμε να οριστεί ημερομηνία για την υποβολή της έρευνας μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Και για πλήρη διαφάνεια για να ανακτήσει κάποια εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, πιστεύουμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να δημοσιεύσουν αυτό το αποτέλεσμα, και να αντιμετωπισθεί σοβαρά το ενδεχόμενο να κυκλοφορήσει δημοσίως η ακρόαση του κ. Barroso.

Μόλις η επιτροπή δεοντολογίας έχει διατυπώσει τη γνώμη της, το ερώτημα αν ο Barroso έχει εκπληρώσει τα καθήκοντά της «τιμιότητας και λεπτότηταs» έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορεί πάντα να εξετασθεί λεπτομερώς και με διαφάνεια από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως προβλέπεται από τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν αυτό δεν ήταν η περίπτωση, θα πρέπει να ληφθούν ισχυρά και παραδειγματικά μέτρα κατά του κ. Barroso, όπως η αναστολή των συνταξιοδοτικών παροχών του ως πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του στην Goldman Sachs και πέρα, ή την αναστολή όλων των τιμητικών τίτλων που συνδέονται με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Πιστεύουμε επίσης ότι οι κανόνες δεοντολογίας και καταπολέμησης του βολέματος για τα πρώην μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να ενισχυθouv σημαντικά σε αναλογία με το κακό που τη μελλοντική συμπεριφορά τους μπορεί να θέσει στην ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση και την ΕΕ.

Η αναφορά έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 140.000 υπογραφές από τους ευρωπαίους πολίτες, μεταξύ των οποίων πολλοί εργαζόμενοι και συνταξιούχοι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αλλά και βουλευτές, όπερ επιβεβαιώνει την κοινή αίσθηση οργής και αγανάκτησης.

Είμαστε βαθύτατα συγκλονισμένοι από την απόφαση του κ. Barroso και είμαστε φοβισμένοι από τη μακρά απουσία αντίδρασης των ευρωπαϊκών αρχών.

Η ανάγκη για μια αντίδραση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, τονίστηκε επίσης από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή στην επιστολή του της 5ης Σεπτεμβρίου.

Εμείς θα δημοσιεύσουμε το τελικό αποτέλεσμα αυτής της αναφοράς σας, Πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αρχές του Οκτωβρίου.

Ελπίζουμε να κατανοήσετε και να μοιραστείτε τις ανησυχίες μας που σας ζητούν να λάβετε τα κατάλληλα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα το συντομότερο δυνατόν για την υπεράσπιση της εικόνας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Βρυξέλλες-Στρασβούργο, 13 του Σεπτεμβρίου του 2016.

Ένα αυθόρμητο συλλογικό κίνημα των υπαλλήλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.


Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στη γαλλική Huffington Post και μεταφράστηκε στα ελληνικά.

Sponsored Post